Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 28 juni 2002

Gemeenteraad tegen verhoging OZB en afvalstoffenheffing

Een meerderheid van de Borselse gemeenteraad ziet de verhoging van de onroerende-zaakbelasting met zes procent niet zitten, zo bleek raadsvergadering van 27 juni. Ook de voorgestelde stijging van de afvalstoffenheffing werd door een meerderheid verworpen.
In de onlangs gepresenteerde kadernota 2003-2006 stellen burgemeester en wethouders voor de ozb met zes procent te verhogen. Vier procent daarvan is bedoeld als inflatiecorrectie, terwijl het college de resterende twee procent wil inzetten om de toenemende kosten voor brandweer en rampenbestrijding op te vangen.
De onvrede bij de verschillende partijen zat hem in die extra verhoging van twee procent. Met de inflatiecorrectie hebben ze minder moeite. De VVD diende een motie in die het college opdraagt de kadernota aan te passen en de ozb met niet meer dan vier procent te verhogen. Vijf van de zes partijen - alleen de SGP/ChristenUnie was tegen - stemden met de motie in. Overigens is de SGP/ChristenUnie niet expliciet vóór verhoging van de ozb. De partij vindt alleen dat zoiets in de kadernota nog niet geregeld hoeft te worden.
Een tweede VVD-motie ging over de afvalstoffenheffing. In de ogen van het college zou deze met twaalf procent verhoogd moeten worden, maar volgens de liberalen is de heffing de afgelopen jaren al met meer dan tien procent verhoogd. Dat vinden ze voldoende, zodat ook hier de stijging niet boven het inflatiepercentage zou mogen uitkomen. Wederom stemden alle fracties, op de SGP/ChristenUnie na, met het voorstel in.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.