Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 juni 2002

Ingebruikname Westerscheldetunnel in gevaar.

De burgemeesters van Terneuzen en Borsele zijn van plan geen gebruiksvergunning te verlenen als de veiligheidsvoorzieningen nog niet in orde zijn. Ze dreigen de tunnel, nadat koningin Beatrix op 14 maart de openingshandeling heeft verricht, direct weer te sluiten. WesterscheldetunnelDe problemen spitsen zich toe op de financiering van de hulpverlening en rampenbestrijding in de tunnel. Een onderzoeksbureau concludeerde dat voor die hulpverlening een professionele brandweerorganisatie nodig is. De brandweerkorpsen van Terneuzen en Borsele bestaan vooral uit vrijwilligers. Alleen de staf is beroeps.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat een beroepsbrandweerkorps de gemeenten samen jaarlijks 1,6 miljoen euro extra kost. In beide gemeenten betalen de inwoners al een bijdrage voor brandweer en rampenbestrijding die boven het landelijk gemiddelde ligt van 39 euro per inwoner. In Terneuzen is dat 44,50 euro en in Borsele 50,00 euro per inwoner. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van grote industriegebieden, de scheepvaart en bijvoorbeeld de kerncentrale.

Overigens heeft burgemeester Barbé van Terneuzen het dreigement de tunnel na opening onmiddellijk te sluiten, alweer ingetrokken.

Zouden de twee gemeenten jaarlijks nog eens 1,6 miljoen euro extra voor de brandweer moeten ophoesten, dan wordt het verschil met het landelijk gemiddelde nog beduidend groter. De burgemeesters zijn van mening dat hun inwoners niet mogen opdraaien voor de veiligheid van alle gebruikers van de Westerscheldetunnel. De financiering van de veiligheidsvoorzieningen hoort op het bordje van de hogere overheidsinstanties en de exploitant van de tunnel, de NV Westerscheldetunnel.
Terneuzen en Borsele verzonden gisteren een brandbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat, de Commissaris van de Koningin en de tunneldirectie.

De NV Westerscheldetunnel beschouwt de tunnel als een normale openbare weg, zoals alle andere wegen en tunnels in Nederland. Ze ziet het niet als haar taak om de veiligheidsvoorzieningen voor dat stukje openbare weg onder de Westerschelde te betalen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.