Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 28 mei 2002

Kerncentrale Borssele lijkt gered.

De kerncentrale te BorsseleIn de Tweede Kamer is na de verkiezingen een overgrote meerderheid (95 zetels) voor openhouden van de kerncentrale te Borssele ontstaan. De VVD en Lijst Pim Fortuyn (LPF) willen met de gedoodverfde regeringsparter CDA niet alleen de kerncentrale Borssele openhouden; VVD en LPF willen ook een onderzoek naar de bouw van een nieuwe kerncentrale.

De VVD stelt dat de kerncentrale goed is voor het milieu, omdat een kerncentrale geen CO (broeikasgas) uitstoot en er blijft hoogwaardige werkgelegenheid behouden in Zeeland. Maar met LPF wil óók de VVD verder met kernenergie. Als het aan de twee partijen ligt, komt er een onderzoek naar de voorwaarden waaronder in Nederland een nieuwe kerncentrale kan worden gebouwd, onder meer over de beste locatie. LPF en VVD laten zich daar nog niet over uit. Veel meer dan een onderzoek zal de overheid niet kunnen doen, erkent Voûte-Droste. Sinds de liberalisering van de elektriciteitsmarkt is het Rijk niet meer direct bij investeringen in energiecentrales betrokken. De VVD wil overigens tegelijkertijd een diepgaande studie naar een oplossing voor het kernafval.

Of er een nieuwe stap op het gebied van kernenergie wordt gezet, zal vooral afhangen van het CDA. De christen-democraten hebben er nooit een misverstand over laten bestaan dat zij Borssele open willen houden, maar zij wijzen in hun verkiezingsprogramma de bouw van nieuwe kerncentrales af vanwege het afvalprobleem.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.