Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 10 april 2002

Uitkomsten Borsatlas bekend

Toekomstvisie in de BorsatlasInwoners van de gemeente Borsele zitten niet te wachten op een verdere uitbreiding van het Sloegebied, zeker niet als het om "vuile" industrie gaat. Deelnemers aan de Borsatlas, het toekomstdebat van de gemeente Borsele, gaven een aantal duidelijke grenzen in ontwikkelingen aan.
Het karakter van de industrie in het Sloegebied moet veranderen, luidde de conclusie van de discussiegroep die zich boog over de vraag of er in de toekomst uitbreiding van dit gebied mogelijk moet zijn. Uitbreiding is ongewenst, vonden de deelnemers. Inbreiding is een optie, mits er dan schone bedrijven gevestigd worden. De Westerschelde Container Terminal (WCT) werd als "oude" economie getypeerd; kleinschaligheid heeft, volgens de werkgroep, de toekomst, hoewel er tegelijkertijd wel oog bleek te zijn voor de werkgelegenheid die de WCT genereert.

De Quarlespolder wacht, als het aan de Borselse meedenkers ligt, eveneens een rustige toekomst. Het huidige landschap van het hele westelijk deel van de gemeente, tot aan de Lewedijk, moet behouden blijven - hooguit kan er wat natuur aan worden toegevoegd. Bedrijven zijn, opnieuw, alleen in een kleinschalige hoedanigheid welkom.
Gedacht wordt aan bedrijvigheid gerelateerd aan landbouw en fruitteelt of een "niet storende" branche als een computerbedrijf.
Ook de ontwikkeling van recreatie is een optie. Windmolens zijn in de Quarlespolder niet welkom. Huizen, mits verspreid gebouwd, wel.
Wat die woningen betreft zouden er bouwmogelijkheden moeten zijn in alle kernen, zij het dat inbreiding eerste optie is. Inbreiding mag niet ten koste gaan van de ruimtelijke beleving van een dorp, maar uitbreiding ligt nog gevoeliger. Niemand wil inwoners van een dorp, als gevolg van een huizentekort, dwingen naar een andere kern te verkassen. Maar aantasting van de entree van dorpen door `nieuwbouwpukkels` oogst evenmin waardering. En zowel met inbreiding als landschappelijk ingepaste uitbreiding is, concludeerde de groep die zich met woningbouw bezighield, veel geld gemoeid.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.