Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 4 februari 2002

Reorganisatie welzijnswerk succes

De gemeente Borsele is tevreden over de resultaten van de reorganisatie van het welzijnswerk, zoals die twee jaar geleden is doorgevoerd. Niet alleen is men efficiënter gaan werken, ook de beoogde bezuiniging is gehaald.
Het gemeentebestuur besloot enkele jaren geleden het welzijnsroer om te gooien en het opbouw- en ouderenwerk bij haar eigen organisatie onder te brengen. Dat betekende dat er een einde kwam aan het Borsels Orgaan voor Samenlevingsopbouw (BOS) en de Stichting Welzijn Ouderen Borsele (SWOB), die tot dan aparte instellingen waren.
BOS en SWOB hebben zich wel verzet tegen de 'overname', maar moesten toch tot de slotsom komen dat het vechten tegen de bierkaai was. De gemeente draaide immers de subsidiekraan dicht. Op 1 januari 2002 werd een deel van het personeel van beide organisaties ondergebracht bij de gemeente.
Nu, twee jaar later, is het gemeentebestuur van oordeel dat de 'herschikking' goed heeft uitgepakt, zo blijkt uit een evaluatie. Het beschikbare personeel wordt nu doelmatiger ingezet, zodat hetzelfde werk met minder mensen kan worden gedaan. Door zowel beleid als uitvoering nu in één organisatie zitten, is de effectiviteit verhoogd en kan de gemeente haar taak om nieuwe initiatieven op te zetten beter uitvoeren.

Een van de voorwaarden van de reorganisatie was, dat de kwaliteit van de bestaande activiteiten er niet onder mocht lijden. Dat is volgens de evaluatie ook niet gebeurd. Uit cijfers en uit contacten met vrijwilligers en klanten maakt de gemeente op dat de kwaliteit van de activiteiten niet alleen op peil is gebleven, maar in een aantal gevallen zelfs is verhoogd.
De herschikking van de welzijnstaken moest binnen twee jaar leiden tot een bezuiniging van 75.000 euro, waarvan 50.000 euro in het eerste jaar. Dat is volledig gelukt. De grootste kostenbesparing is behaald op de personeelskosten. Dat komt doordat de functies van opbouwwerker bij het BOS en directeur-coördinator bij de SWOB niet zijn overgenomen door de gemeente. Door efficiënter te werken zijn ook de organisatiekosten gedaald.
Het Borselse college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Die bespreekt de stukken in zijn vergadering van donderdag 7 februari. De openbare bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis in Heinkenszand en begint om 20.00 uur.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.