Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 25 januari 2002

Mogelijk nieuwbouw brede school in 's-Gravenpolder

De gemeente Borsele gaat onderzoeken of in 's-Gravenpolder vier vliegen in één klap kunnen worden geslagen. Huisvestingsproblemen van openbare basisschool de Linden en christelijke basisschool de Rank, zouden opgelost kunnen worden door nieuwbouw te plegen achter sporthal De Zwake. De vrijkomende plaats van de scholen is geschikt voor woningbouw, de omgeving van de Zwake kan wel een opknapper gebruiken en - belangrijkste reden - de brede school in 's-Gravenpolder kan tussen bestaande voorzieningen als sporthal en bibliotheek, meteen vorm krijgen.

Onderwijswethouder F. Tollenaar is razend enthousiast over het idee en heeft in het onderwijsveld en bij de raad al instemmend gebrom geregistreerd. "Er is ons in Borsele veel aan gelegen om die brede school zoveel mogelijk van de grond te krijgen. We hebben hier vijftien kernen en voor een dorp kan een brede school het skelet van de samenleving betekenen. Het is, behalve onderwijsvernieuwing, ook kleine-kernenbeleid. We waren in 's-Gravenpolder al bezig om, met kunst- en vliegwerk, een brede school tot stand te brengen, maar dat bleek nogal prijzig. Ik geef toe: nieuwbouw is dat ook. Je moet niet gek opkijken als dat vier miljoen euro gaat kosten. Maar gelegd naast ons ambitieniveau, valt dat nog mee. We zouden er namelijk iets geweldigs voor terugkrijgen."

Kinderopvang
De scholen in 's-Gravenploder hebben hun eigen specifieke problemen. De Rank kampt met ruimtetekort en bij de Linden staan lokalen leeg. De Rank mag een lokaal bijbouwen op grond van de prognoses maar is voor een speellokaal verwezen naar de Linden. Er waren plannen om de scholen, stuk voor stuk een aaneenschakeling van halfpermanente gebouwtjes en semipermanente aanbouwjes, onderling te verbinden en en passant ruimte te maken voor peuterspeelzaal en kinderopvang. Samen met de investeringen in onderhoud en renovatie, waar de gemeente op termijn niet onderuit kan, gaat dat een bom duiten kosten. Bovendien is de boekwaarde van de scholen niet meer zo hoog.
Daar komt bij dat de scholen, met de groei van 's-Gravenpolder in oostelijke richting, excentrisch zijn komen te liggen. Nieuwbouw bij de sporthal zou de scholen niet alleen midden tussen de voorzieningen brengen, maar ook dichter bij de nieuwe, jongere wijken. De huidige locatie, tenslotte, kan binnen de contouren van de bebouwde kom aantrekkelijke nieuwbouwruimte opleveren die de kosten van de brede school helpt dragen. Daarmee zitten de kinderopvang en de peuterspeelzaal meteen ook gebeiteld.
"Het is natuurlijk nog maar een idee", zegt Tollenaar, "maar wel een goed idee. Het college is bereid om het serieus te onderzoeken. Puur financieel gezien wegen de voordelen misschien niet helemaal tegen de nadelen op, maar beleidsmatig mijns inziens ruimschoots. Dit is een goed voorbeeld van integraal beleid. De gemeente kampt namelijk ook op het gebied van de openbare ruimten met problemen rond de sporthal. Daar moet geld in, ook als er geen nieuwe brede school komt."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.