Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 3 januari 2002

Aanspreekpunt voor oplossen dagelijkse ergernissen dorpen

De dorpsraden van de gemeente Borsele krijgen een vast aanspreekpunt als het gaat om het oplossen van dagelijkse problemen als losliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen of verwilderde plantsoenen.
De voormannen van de verschillende onderhoudsploegen zullen vanaf volgend jaar als aanspreekpunt dienen. Zij zullen elke maand in het dorpshuis van elk dorp een spreekuur beleggen. Het is een poging van de gemeente om de beheersmatige zaken (alledaags) te scheiden van de beleidsmatige (minder alledaags). Nu heeft ieder dorp zijn eigen `contactwethouder`. Ook is er een ambtenaar die met de dorpsraden is belast. Toch acht wethouder P. Vollaard het in de toekomst overbodig dat over alledaagse zaken als een losliggende stoeptegel naar het gemeentehuis wordt gebeld.
Het werkt volgens hem efficiënter als de dorpsraden zich rechtstreeks tot de voorman van de onderhoudsploeg kunnen wenden. Overigens kunnen ook bewoners contact met zo`n voorman zoeken. "Natuurlijk is de dorpsraad een belangrijke gesprekspartner, maar het is natuurlijk niet zo dat ze het monopolie hebben op een gesprek met de voorman", aldus Vollaard.
Volgens de wethouder versterkt de nieuwe maatregel de positie van de verschillende dorpsraden (elk dorp heeft er inmiddels één). Ook de positie van de voormannen wordt opgewaardeerd. Zij zullen een zekere mate van bevoegdheid krijgen. Vollaard: "Voor kleine zaken, mits ze passen binnen het vastgestelde beleid, hoeven ze wat mij betreft niet eerst bij de wethouder aan te kloppen."

Begin 2002 zal er een dorpsradenconferentie worden gehouden, die onder leiding van een onafhankelijke voorzitter staat. Tijdens die conferentie moet duidelijk worden wat partijen van elkaar verwachten. "Wij krijgen wel eens het verwijt dat we de dorpsraden te laat informeren over bepaalde zaken. Daar zijn we het niet mee eens", zegt Vollaard. "We moeten eens bekijken waar de wrevel zit en hoe we in de toekomst nuttig met elkaar om kunnen gaan."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.