Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 december 2001

Lewedorp krijgt nieuwe wijk

Nieuwe wijk voor Lewedorp

De voorraad bouwgrond in Lewedorp is op. Toch is er nog steeds behoefte aan nieuwe woningen bij het dorp. Dit blijkt o.a. uit het groot aantal ingeschrevenen voor een perceel bouwgrond. De gemeente is bezig met het maken van een nieuw plan voor woondoeleinden. Het nieuwe gebied is gelegen aan de zuidzijde van de Postweg. De voorbereidingen zijn zover, dat met de inspraak gestart kan worden.
Vanaf vrijdag 14 december 2001 tot en met donderdag 17 januari 2002 kunt u uw mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan Lewedorp, gedeelte "West-Kraaijertpolder". Op woensdag 19 december 2001 is er een informatie- en inspraakavond. Het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. In de brochure staat in grote lijnen de informatie over het voorontwerp-bestemmingsplan.

Tot voor kort vond de nieuwbouw van woningen in het dorp Lewedorp ten noorden en westen van het centrumgebied plaats. Aan het eind van de jaren negentig bleek dat verdere uitbreiding hier niet meer mogelijk was. In 1998 is de ruimtelijke ontwikkelingsvisie "Uitbreidingsmogelijkheden Lewedorp" opgesteld, waarin ondermeer ingegaan wordt op de gewenste uitbreidingsrichting van Lewedorp. Het gebied ingesloten door de Postweg, Korenweg, Burgemeester Lewestraat en Lewedijk wordt als voorkeurslocatie voor woningbouw aangewezen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.