Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zondag 21 oktober 2001

Borsele wil meer duurdere woningen.

De gemeente Borsele wil dat er de komende tien jaar veel dure en middeldure woningen gebouwd worden. Bijna vijftig procent van de nieuwbouwactiviteiten zou hieruit moeten bestaan. Dat staat in de concept woonvisie Borsele.
Door de komst van dure (vrijstaand) en middeldure (vrijstaand of twee-onder-één-kap) woningen hoopt de gemeente een groot probleem op te lossen: het tekort aan betaalbare koopwoningen voor de lagere inkomensgroepen. De gemeente hoopt dat veel mensen die nu zo`n goedkopere woning bezitten, doorstromen naar een duur of middelduur huis. Zo wordt er ruimte geschapen in de goedkopere delen van de woonvoorraad.
De groep starters met een laag inkomen vraagt volgens de gemeente ook extra aandacht. De afdeling sociale zaken constateert dat er voor hen veel te weinig huurwoningen zijn. Daarom zullen er de komende jaren ook veel betaalbare drie- of vierkamerwoningen worden gebouwd, waarvan de helft beschikbaar komt voor huur.
Het college geeft in de woonvisie aan dat het niets voelt voor een voorkeursbehandeling van mensen uit de eigen gemeente, zoals bijvoorbeeld Reimerswaal dat doet. Daar krijgen inwoners van de betreffende kern of de gemeente vaak de eerste kans tot koop. De instroom van mensen uit de Randstad en Brabant is volgens het Borselse college niet dermate hoog dat een dergelijke maatregel ook in Borsele te rechtvaardigen is. Bovendien zou het vaak gaan om oud-Zeeuwen die terugkeren. Slechts voor een aantal kleinere kernen zou de maatregel in de toekomst overwogen kunnen worden.
De woonvisie gaat ook uitgebreid in op de leefbaarheid van de gemeente.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.