Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 4 oktober 2001

Jeugd uit Ellewoutsdijk wint jeugddebat.

De jeugdraad van Ellewoutsdijk heeft gisteravond het Borselse jeugddebat gewonnen. Dat wil zeggen, dat het plan om een zeecontainer in een hoekje van het schuttersveld te zetten en voorzieningen te treffen om die toegankelijk te maken, wordt verwerkt in een raadsvoorstel.
Finale jeugddebat gewonnen door Ellewoutsdijk Andere plannen, gepresenteerd door groepen jongeren uit Nieuwdorp, Heinkenszand en `s Gravenpolder belanden daarom nog niet in een diepe la. Veel van hun wensen, een JOP, naschoolse opvang, een soos en internetmogelijkheden, zitten al in de pen of kunnen op andere manieren dan uit het jeugdbudget vorm krijgen.
Ellewoutsdijk moet wel heel veel problemen tackelen om, zoals de jeugd in andere dorpen, een zeecontainer als JOP te kunnen neerzetten. Er is nergens anders plaats dan in een uithoekje van het veld waar de schutterij Zorgvliet de stengen heeft staan. Dat veld is drassig als het geregend heeft en ook de pijlen van de schutterij vormen een bedreiging voor de jeugd als de wind verkeerd staat.
Uit de presentatie van Antoinette de Schipper en Petra de Visser bleek dat de jeugdraad al met iedereen overleg heeft gepleegd. Met de schutterij zijn de risico`s doorgesproken en ook met de dorpsraad zijn de contancten goed geregeld. Doelgericht en zonder omhaal legden Antoinette en Petra uit dat er voor jongeren in Ellewoutsdijk helemaal niets is, dat het dorpshuis voor een soos te duur is gebleken en dat een overspanning van gaas, een terras, een gazen tunneltje en een verharde entree van het schuttersveld, een oplossing voor alle problemen kunnen zijn. De aanwezige raadsleden waren onder de indruk en stemden in meerderheid voor het plan van Ellewoutsdijk.
Het jeugddebat onder de kleintjes, de basisschooljeugd die ook plannen heeft gemaakt, is nog niet beslecht omdat er nog niet over gestemd kon worden. Ook uit dat debat wordt één plan tot raadsvoorstel bewerkt. Samen met nog wat voorstellen uit het jeugdwerplan komen ze aan de orde tijdens de digiatale raadsvergaderingen van november.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.