Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 8 september 2001

Borsele steunt monumentenstatus voor resten bij Sinoutskerke

B&W van Borsele sluiten zich aan bij het plan om het kasteelterrein bij Sinoutskerke tot archeologisch monument te verklaren. Daarmee krijgen de vliedberg en de terp aan de noordkant van Sinoutskerke wettelijke bescherming.
Bij het ringdorp Sinoutskerke liggen de resten van een huisterp en een vliedberg of motte. Beide moeten zijn aangelegd in de late Middeleeuwen, in de elfde of twaalfde eeuw toen de zee een dik kleipakket op die plaats had afgezet.
De huisterp is voor een geoefend oog nog zichtbaar bij de vliedberg van Sinoutskerke. Tot in de vorige eeuw heeft er nog een huis op gestaan. Op een hoogte wonen was chique: men kon over de buren heenkijken.
In de loop der eeuwen, vooral in de vorige-, zijn veel Zeeuwse vliedbergen verdwenen: afgegraven, weggespoeld of gebruikt om laagten in het landschap te vullen. Over de bewoningsgeschiedenis van het kasteelterrein in Sinoutskerke is heel weinig bekend. Wel is zeker dat de monumenten goed bewaard zijn gebleven. Een beschermde status zal niet veel gevolgen hebben voor het stuk grond waarop het monument ligt. In afwachting van middelen en nieuwe technieken om de resten te onderzoeken, kan het terrein gewoon weiland blijven. Wettelijke bescherming voorkomt wel dat het terreintje een andere, minder conserverende, functie krijgt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.