Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 september 2001

WCT zeer nadelig voor milieu

Dit staat in een advies voor de Provinciale Commissie Milieubeheer en Waterhuishouding (PCMW), opgesteld door een werkgroep van leden uit de commissie. De werkgroep geeft een uiterst kritische beschouwing over het milieu-effectrapport voor de containerterminal. De plaats van de toekomstige WCT
De voor- en nadelen van een Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen-Oost moeten via een maatschappelijke kosten/baten-afweging in beeld worden gebracht. Dat is noodzakelijk, omdat aanleg van de terminal nadelige gevolgen voor het milieu heeft en het één van de grootste, meest ingrijpende projecten in Zeeland is, vergelijkbaar met aanleg van Sloegebied en stormvloedkering.
Het milieu-effect rapport biedt onvoldoende mogelijkheden voor een goed oordeel over nut en noodzaak, onder meer omdat het belang van de gehele Zeeuwse economie onderbelicht blijft.
De werkgroep vindt dat naast de kosten/baten-analyse alsnog serieus gestudeerd moet worden op een milieuvriendelijker opzet voor de WCT: geen kade van ruim 2,6 kilometer, maar een van 1,8 kilometer.Ook moet duidelijk worden of komst van de WCT minder vaarbewegingen van diepstekende schepen op de Westerschelde tot gevolg heeft (als dat zo is, beperkt dat deels de negatieve gevolgen voor milieu en veiligheid).
Bovendien acht de werkgroep de plannen voor natuurcompensatie zwaar onvoldoende. Er is geen balans tussen wat verloren gaat aan hectares natuurgebied en wat wordt gecompenseerd. Het aantal hectares nieuwe natuur is weliswaar groter dan de oppervlakte die verloren gaat, maar schijn bedriegt: er vindt geen `compensatie naar aard` plaats.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.