Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 31 augustus 2001

Kolencentrale Borssele gaat diermeel bijstoken.

Er is momenteel een groot overschot aan diermeel, een product gemaakt uit slachtafval. Medeoorzaak is de gekke koeienziekte, de mond- en klauwzeercrisis en het verbod om diermeel in veevoer te mengen.
Kolencentrale van EPZHet ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zit in haar maag met het overschot en heeft EPZ, de exploitant van de kolencentrale, gevraagd diermeel te gaan verbranden in de centrale. Dat gebeurt ook al in Frankrijk en Duitsland, maar dat is onvoldoende om de overschotten weg te werken. EPZ is bereid om in Borssele 30.000 ton diermeelkorrels uit slachtafval bij te stoken. Er is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en KEMA geen gezondheidsrisico. De Zeeuwse Milieufederatie heeft echter wel bezwaren. Volgens de ZMF moeten dit soort reststoffen verwerkt worden in afvalverbrandingsinstallaties en niet in een kolencentrale. Een AVI heeft een beter reinigingssysteem en het kan leiden tot grotere uitstoot van fijn stof. Juist fijn stof is volgens de ZMF een groot milieuprobleem voor de toekomst. Huis aan huis zal EPZ alle inwoners van de gemeente Borsele op de hoogte stellen middels een brochure. Verder is er op 12 september vanaf 19.30u een voorlichtingsbijeenkomst in het bezoekerscentrum van EPZ. Er is ook een informatielijn geopend: 070-3784062 en is er info op http://www.minlnv.nl/bse/

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.