Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 18 augustus 2001

Borsele investeert flink in brandweer.

De `tunnelgemeenten` Terneuzen en Borsele investeren op korte termijn enkele miljoenen guldens in extra blusvoertuigen voor de brandweer. Het rollend materieel wordt in de eerste plaats aangeschaft voor hulpverlening in de Westerscheldetunnel, maar wordt ook daarbuiten ingezet.
Uitbreiding brandweer
De leiding van beide brandweerkorpsen werkt momenteel een visie uit op de aanpak van de hulpverlening. Die moet voor het eind van het jaar gereed zijn.
In nauw overleg met de overige hulpdiensten, de twee gemeenten en de NV Westerscheldetunnel dient er uiteindelijk één veiligheidsplan op tafel te komen. Er zal tevens fiks geïnvesteerd moeten worden in opleidingen. Om welke bedragen dát gaat, is nu nog moeilijk te becijferen volgens de commandanten.
In navolging van Terneuzen zal ook Borsele het aantal beroepsbrandweerlieden zien groeien. Niet alleen met het oog op de toekomstige inzet in de tunnel, maar ook in verband met de algehele uitbreiding van het takenpakket van de brandweer is dit noodzakelijk.
Voor de hulpverlening in de tunnel streven de brandweercommandanten van Terneuzen en Borsele naar een identieke aanpak. Zowel het materieel als de inzet van mankracht worden volledig op elkaar afgestemd. De nieuwe voertuigen die worden aangeschaft, zijn in elk geval een zogenoemd haakarmvoertuig voor het opladen van bluscontainers en een hulpverleningsvoertuig (groot). Daarnaast wordt gekeken naar een snel transportmiddel voor de `eerste uitruk`. Dat zou een blusmotor kunnen zijn, zoals die ook in Scandinavië wordt ingezet, maar ook een kleine, snelle brandweerwagen met vier brandweerlieden.
De vraag is nog steeds wie financieel moet opdraaien voor de inzet van de brandweer in de tunnel. Daarover vindt nog deze maand overleg plaats tussen de twee gemeenten en `Den Haag`. Aanvankelijk was het de bedoeling dat én de nieuw te vormen Sloebrandweer én de Kanaalzonebrandweer de hulpverlening in de tunnel voor hun rekening zouden nemen, maar nadat de vorming van de Sloebrandweer in juni werd afgeblazen, wordt de zaak anders opgezet.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.