Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zondag 12 augustus 2001

Containerterminal geeft amper verkeersoverlast.

In de beginfase van de Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen-Oost zullen vier van de tien containers over de weg worden aan- en afgevoerd. Naar mate meer zeeschepen afmeren aan de nieuwe containerkade, wordt het rendabeler het accent te leggen op het verdere transport van de stalen laadkisten per kustvaarder of binnenvaartschip.
Artist impression WCT-terminalHet streven is dat uiteindelijk nog maar twee van de tien containers over de weg gaan. Verwacht wordt dat dan 65 procent over het water wordt getransporteerd. Van elke twintig containers gaan er drie per spoor. Meer is niet mogelijk in verband met de beperkte spoorcapaciteit verder in het achterland.
De WCT moet op termijn goed zijn voor de behandeling van 1,5 miljoen containers per jaar. Het milieu-effectrapport voor de containerkade zet de gevolgen van het vervoer van deze containerstroom af tegen de ontwikkelingen die zonder WCT mogen worden verwacht, zoals de ingebruikname van de Westerscheldetunnel, de beëindiging van de veerdiensten en de toename van overslag- en bedrijfsactiviteiten in de havengebieden. Het rapport constateert dat die gevolgen gering zijn.
Als het aandeel van het wegvervoer in het containertransport groot blijft, kan de WCT op slechts één wegvak tot files leiden. En niet in Midden-Zeeland maar in Zeeuws-Vlaanderen: op de N253 tussen Westdorpe en Sas van Gent. Wel wordt ervan uitgegaan dat de N254 tussen Vlissingen-Oost en de A58 moet worden aangepast om de capaciteit te vergroten.
Andere wegen kunnen worden ingericht volgens de uitgangspunten van duurzaam veilig. Voor een aantal spoorwegovergangen zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.