Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 27 juli 2001

Gemeente breekt lans voor apotheekhoudende huisarts.

De gemeente Borsele heeft minister Borst van Volksgezondheid een brief geschreven, waarin zij pleit voor het behoud van de apotheekvoorzieningen bij plattelandshuisartsen.
Behoud apotheekhoudende huisartsenNadat ook eerder de dorpsraad van Nisse hiervoor in het geweer was gekomen, heeft B&W van de gemeente hierover een dringende oproep naar Den Haag gestuurd. Ze willen dat de Tweede Kamer zich inspant de zogenaamde "uitsterfscenario" ongedaan te maken. Dat komt er op neer dat zittende huisartsen hun apotheek mogen behouden, maar dat eventuele opvolgers geen apotheek meer mogen houden. Deze constructie heeft minister Borst voor ogen en is volgens B&W funest voor de leefbaarheid van het platteland. Ondanks felle kritiek uit de Kamer van onder andere CDA-kamerlid S.Buijs uit Goes, heeft Borst verklaard bij haar standpunt te blijven.
Volgens B&W staat de regeling, die Borst voor ogen heeft in schril contrast met eerdere beloften voor een betere rechtsbescherming van apotheekhoudende huisartsen. De voorzieningen zijn cruciaal voor minder mobiele mensen, zoals ouderen, gehandicapten en andere dorpelingen. Samen met het verdwijnen van andere voorzieningen op de dorpen, dreigt de regeling de leefbaarheid van de plattelandsgemeenten ernstig aan te tasten.
In Zeeland heeft de helft van de huisartsen een apotheek.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.