Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 16 juni 2001

Borsele provincievoorbeeld regentonactie.

RegentonactieDe regentonactie voor Tanzania heeft 5200 gulden opgebracht. Tijdens deze actie konden mensen tegen inkoopprijs een regenton aanschaffen met bijbetaling van tien gulden voor een waterproject in het Afrikaanse land. Volgend jaar, als de regentonactie provinciaal georganiseerd wordt, zal Borsele als voorbeeldgemeente fungeren.
Dat valt onder meer op te maken uit het milieuverslag 2000 van de gemeente.
er staan ook minder positieve zaken in: zo heeft de gemeente Borsele voor het tweede achtereenvolgende jaar een flinke achterstand opgelopen bij het uitvoeren van milieucontroles. Van de 278 controles die gepland waren, zijn er slechts 117 uitgevoerd. Dat is er één meer dan het jaar ervoor.
De achterstand heeft te maken met een vacatureperiode van een controleur in 1999. De opgelopen achterstand is nooit meer ingelopen. Dat komt mede door de aandacht en inzet die andere milieuzaken van de controleurs vragen. De gemeente beraadt zich op een oplossing waarbij de ontstane achterstand wordt weggewerkt, zonder dat de uitvoering van andere taken in het gedrang komt.
Uit het jaarverslag blijkt verder dat het aantal milieuklachten verder is gedaald. Daarmee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet. In 1997 kwamen er nog 78 klachten binnen. Dat aantal daalde naar 65 in 1998 en 56 in 1999. Vorig jaar kwamen er bij de gemeente `slechts` 44 klachten binnen. In het jaarverslag wordt aan deze cijfer de voorzichtige conclusie verbonden dat de mensen tevreden zijn met het uitgevoerde milieubeleid.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.