Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 17 mei 2001

Havenschapvoorzitter ontkent inlijving Quarlespolder.

Havenvoorzitter D.Bruinooge ontkent ten steligste dat er plannen bestaan de Sloehaven uit te breiden richting Quarlespolder. Hij antwoordde op vragen van Groenlinks Statenlid M.Wiersma, die reageerde op een eerder gedane uitspraak van Bruinooge. Die zou hebben gezegd dat Zeeland Seaports alleen wil meebetalen aan een spoortracé langs de Sloedam en door de Quarlespolder. Dat roept volgens Wiersma de verdenking op, dat er plannen zijn de haven in die richting uit te breiden. Bovendien zou Bruinooge als Gedeputeerde voorkennis hebben over een mogelijk negatief MER-advies voor glastuinbouw in de Quarlespolder, waardoor daar andere activiteiten ontplooit kunnen worden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.