Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 16 februari 2001

Kassenbouw vanaf 2003.

Glazen stad in Borsele
De commissie herstructurering glastuinbouw onder leiding van oud-landbouwminister P. Bukman gaat er van uit dat in 2003 kan worden begonnen met de aanleg van de glastuinbouwlocatie tussen Nieuwdorp en Lewedorp.
In de voorgangsrapportage van de commissie aan het ministerie van Landbouw loopt de planvorming in Zeeland "voorspoedig". Dit jaar maart wordt een definitief besluit over de locatiekeuze verwacht. Daarna is het aan het provinciebestuur om "ja" of "nee" te zeggen op basis van de lopende haalbaarheidsstudie en milieu-effectrapportage. Het beoogde gebied bij Nieuwdorp/Lewedorp krijgt een totale oppervlakte van ruim 700 hectare, waarvan netto 370 tot 400 hectare bestemd is voor glastuinbouw. De overige hectares zijn bedoeld voor "landschappelijke inpassing" en wegen. De grond is momenteel in handen van ruim vijftig eigenaren. De grondverwerving moet nog beginnen.
Een deel van de glastuinbouw verhuist uit het Westland en maakt plaats voor woningbouw en een ruimere opzet van oude complexen. De benodigde uitbreiding elders in het land -ongeveer 2500 hectare- kan precies in de tien, verspreid over het land aangewezen (deels nieuwe) glastuinbouwgebieden worden gevonden. In de planning van de commissie-Bukman zal het glastuinbouwgebied bij Nieuwdorp en Lewedorp binnen vier jaar, in 2007, helemaal klaar zijn. In het kader van de stimuleringsregeling duurzame glastuinbouwgebieden is de komende tien jaar 250 miljoen gulden beschikbaar. Voor plannen voor het hergebruik van CO (kooldioxide) en restwarmte is nog eens 150 miljoen gulden rijkssubsidie voorhanden.
Volgende week praat het parlement over de voortgang van de herstructurering van de glastuinbouw, waarvan de locatie Nieuwdorp deel uitmaakt. Ministeriële brief aan de kamer.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.