Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 9 februari 2001

Burgemeester Mandos prikkelt met stellingen.

Burgemeester MandosTijdens het Zeelanddebat over ruimte heeft burgemeester Mandos een aantal stellingen geponeerd, die bij de aanwezigen, de pers, maar ook bij de Tweede Kamer tot reactie hebben geleid. Tijdens het ruimtedebat op dinsdag 6 februari in Goes gaf hij in de volgende stellingen zijn visie op de toekomst van het wonen:

  • Niet de vraag, of er genoeg ruimte is in Zeeland dient de komende jaren centraal te staan, maar het behoud en vooral de verhoging van de kwaliteit van de ruimte.
  • De toekomst van het wonen in Zeeland ligt niet zozeer in de steden, maar vooral in de dorpen.
  • De kwaliteit van het Zeeuwse platteland, buitengebied, cultuurlandschappen kan alleen verhoogd worden door een nieuwe economische impuls. De enige functie, die deze impuls kan geven, is het wonen.
  • De provincie kan en mag in de toekomst alleen door overtuigen, stimuleren en zo nodig coördineren van de gemeentelijke overheden actief zijn op het terrein van de ruimtelijke ordening.
  • Rijk, provincie en gemeenten dienen serieus en snel vorm te geven aan de "herintredende overheid" bij de ruimtelijke ordening.
    Projectontwikkelaars lijken soms wel aardig, maar moeten terug in hun hok!
Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.