Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 5 februari 2001

In 2002 breedtesportproject.

De gemeente Borsele wil in 2002 beginnen met een breedtesportproject, waarin alle groepen van de bevolking kunnen deelnemen. Sportverenigingen kunnen dan professionele ondersteuning krijgen. In de notitie Borsele Beweegt wordt uiteengezet hoe sportverenigingen betere ondersteuning kunnen krijgen en hoe het bewegingsonderwijs op scholen kan worden verbeterd. Sportclubs moeten aan steeds strengere eisen voldoen op het gebied van management, bedrijfsvoering en klantgericht werken. Daarin moeten de vrijwilligers professioneel worden ondersteund. Daarnaast is er behoefte aan ongeorganiseerd sporten door jongeren en ouderen. Het project zal zes jaar gaan duren en er doen vertegenwoordigers in mee van alle belanghebbenden: onderwijs, sportverenigingen, gezondheidszorg, buurtwerk, commerciële sportvoorzieningen en gemeente. Er komt een sportconsulent en een sportloket. Tevens zullen omliggende gemeenten worden benaderd voor samenwerking op dit gebied.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.