Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 2 december 2000

Beslissing glazen stad uitgesteld.


De beslissing of de bouw van de glazen stad bij Nieuwdorp/Lewedorp doorgaat, zal langer op zich laten wachten. De haalbaarheidsstudie voor de bouw van 780 hectare glastuinbouw, uitgevoerd door het projectbureau van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisaties (ZLTO) in opdracht van de provincie, de gemeente Borsele, Delta Nutsbedrijven en de ZLTO, biedt nog te weinig houvast. Op een aantal punten moet verder worden gestudeerd.
Zo is het niet duidelijk wat de grondverwerving zal gaan kosten en voor welke prijs die vervolgens moet worden uitgegeven. Als de uitgifteprijs te hoog wordt, kan Zeeland een glastuinbouwproject op die plaats wel vergeten.
Ook de landschappelijke inpassing is nog allerminst opgelost. Hoe de 'glazen stad' ingepast zal worden in de omgeving is voor de gemeente en provincie een belangrijke voorwaarde voor verdere medewerking aan het project. Ook daarvoor zal het projectbureau ZLTO eerst wat dieper moeten graven.
Ook de financiële kant is niet helder. Zo is onduidelijk welke subsidieregelingen van toepassing zullen zijn en hoeveel geld dat oplevert. Het is belangrijk om te weten welke duurzaamheidprincipes het Rijk van plan is te hanteren, wat het ministerie daar voor over heeft en of het beeld dat dan ontstaat, acceptabel is voor de opdrachtgevers.
Tot maart schuift de rapportage over economische, maatschappelijke en verkeerstechnische haarbaarheid van het glastuinbouwproject in ieder geval op, omdat dan de Milieu Effect Rapportage (MER) pas gereed is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.