Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 15 november 2000

Sloegroen als industriebuffer.

Tussen het Sloegebied en de Borsselepolder komt een bufferzone van 200 hectare natuurgebied. Voor de helft bos met veel streekeigen bomen, maar ook kreken, moeras en bloemrijk grasland. De combinatie Sloerand, bestaande uit Grontmij en aannemer Sagro, gaat vanaf eind 2001 beginnen met de aanleg. Stichting Natuurmonumenten gaat Sloegroen onderhouden. Ongeveer de helft van het gebied is inmiddels in eigendom van de gemeente. De aankopen zijn gefinacierd uit een speciale pot van 10 miljoen gulden, waaruit ook Sloegroen wordt gefinancierd.
Het gebied krijgt ook een duidelijk recreatief karakter als 'struinnatuur'. Oude kreken worden hersteld, open plekken worden begraasd, bij voorkeur met behulp van plaatselijke agrariërs. Verder worden geen agrarische activiteiten meer toegestaan. Bovendien krijgt het gebied een geheel eigen waterhuishouding, waardoor de omzomende landbouwgronden er geen hinder van ondervinden. Het plan wordt op 20 en 21 november gepresenteerd aan de bevolking.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.