Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 14 oktober 2000

Beleid Pronk doodsteek voor woningbouw platteland.

Als de plannen van minister Pronk doorgaan mag er voortaan alleen nog maar woningnieuwbouw in de steden plaatsvinden. De komende rijksnota over de ruimtelijke inrichting van Nederland staat voor het platteland alleen invulprojecten toe, het zogenaamde gatenvullen. Projecten zoals het nieuwe bouwplan in Heinkenszand, Over de Dijk, behoren dan tot het verleden.
Voor gemeenten als Borsele geen aangenaam perspectief, zeker niet met de te verwachten aantrekkende vraag naar woningen in verband met de komst van de Westerscheldetunnel en andere toenemende bedrijvigheid in de gemeente. Gedeputeerde van Zwieten zegt dat in de rijksnota een zogenaamd contourenbeleid wordt geschetst. Rondom de dorpen worden lijnen getrokken, waarbuiten niet meer gebouwd mag worden. Steden krijgen wat meer ruimte om te groeien. Het woningcontingent, de toewijzing van het aantal te bouwen woningen per gemeente, komt te vervallen. Gemeenten moeten zelf uitmaken hoeveel woningen ze gaan bouwen, echter wel binnen de strenge grenzen. Hiermee zou de bestaande sturing tussen nieuwbouw en herinrichting komen te vervallen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.