Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 15 september 2000

Extra prikkels voor cultuur door de jeugd.

In de concept-notitie "k CULTUUR" wordt aangegeven dat er binnen het gemeentelijk cultureel beleid speciale aandacht dient te zijn voor het vergroten van de deelname van jongeren aan het bestaande culturele aanbod én voor eigen culturele uitingen van jongeren. Om dit te bevorderen wil de gemeente ƒ10.000,– extra uittrekken voor vernieuwende activiteiten die door jongeren zelf opgezet worden, of voor activiteiten die nauw aansluiten bij de jongerencultuur.

Ook wil Borsele ƒ10.000,– extra beschikbaar stellen voor de cultuurmenu's die vanaf dit schooljaar gaan lopen op de basisscholen. Uitgangspunt van de cultuurmenu's is cultuureducatie en cultuurparticipatie van kinderen op zo jong mogelijke leeftijd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.