Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 14 september 2000

BORIS vreest voor verkeersproblemen.


Het Actiecomité BORIS (Behoud de Open Ruimte in 't Sloegebied) wil dat de toekomstige verkeersbelasting rond Nieuwdorp, Lewedorp en 's-Heerenhoek wordt onderzocht. De komst van grootschalige glastuinbouw en de Westerschelde Container Terminal zullen naar verwachting een enorme invloed hebben op het verkeersaanbod. Ze hebben een brief geschreven naar het dagelijks provinciebestuur, waarin ze om een dergelijk onderzoek vragen. Volgens BORIS zou dit wel eens tot de conclusie kunnen leiden, dat het onverstandig is twee van dergelijke verkeersbelastende projecten, zo vlak bij elkaar te realiseren. Alleen de glastuinbouw zou al tot ruim 5000 verkeersbewegingen per dag leiden, volgens afgeleide cijfers uit het milieueffectrapport glastuinbouw. Het grootste deel daarvan zal via de Sloeweg worden geleid. De prognoses voor de WCT voeren die cijfers nog op. 1,5 Miljoen containers per jaar, waarvan 30 procent over de weg, dat betekent 450.000 containers, ofwel 1500 vrachtwagens op werkdagen. Dat brengt het totaal aantal extra vrachtwagens op 3000 per dag. Daarbij komt nog een forse uitbreiding van het woon-werkverkeer.
Volgens BORIS kan dat alleen maar leiden tot vertragingen en structurele files.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.