Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 17 mei 2000

Splijtstofcontainer OK.

De afgelopen weken heeft EPZ, de beheerder van de kerncentrale, de nieuwe splijtstofcontainer uitgebreid getest en OK bevonden. Het is de bedoeling de container in te gaan zetten voor het vervoer per trein van splijtstofelementen naar het Franse opwerkingsbedrijf Cogéma. EPZ heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij het ministerie van VROM om de container vanaf november te gaan gebruiken. Het aantal transporten kan door het gebruik van deze container aanzienlijk dalen tot 2 à 3 per jaar.
De testen werden overigens uitgevoerd door de Röntgen Technische Dienst in opdracht van de Inspectie Milieuhygiëne van VROM.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.