Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 25 april 2000

Schaapskooi in geldnood.

De stichting Zeeuwse Schaapskudde is in financiële zorgen. Door structureel stijgende kosten is er over 1999 een tekort van 21.000 gulden. Het tekort is vooral ontstaan door stijgende personeelslasten en de verplichting om een mestboekhouding bij te houden, waarvoor externe hulp nodig is. De gemeente is bereid bij te dragen in de kosten, omdat: "de schaapskudde een essentiële bouwsteen is van het toeristisch-recreatief product in onze gemeente". In de raad van 11 mei komt het voorstel om eenmalig 25.000 gulden bij te dragen. Daarnaast wordt er gedacht aan een structurele bijdrage.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.