Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 5 april 2000

"Idee in actie"-campagne van start.

Wethouder Tollenaar (links) en  raadslid UitterhoeveMaandag is het officiële startsein gegeven voor de "Idee in actie"-campagne in de gemeente Borsele. Wethouder F. Tollenaar overhandigde het 1e affiche van deze campagne aan het raadslid de heer H. Uitterhoeve, die de aanzet heeft gegeven voor deze campagne.

Onder de slogan "Maak werk van je idee! begint de gemeente Borsele een actie waarbij de bewoners van de dorpen in de gelegenheid worden gesteld hun wensen en plannen voor de directe leefomgeving uit te voeren. De doelstelling van deze actie is het leefbaarder maken van de directe woonomgeving met inschakeling van de bewoners. De gemeente helpt vervolgens een handje door een dergelijke actie een financieel steuntje in de rug te geven of door materiaal beschikbaar te stellen. Deze "Idee in actie" campagne is een gevolg van een initiatief-voorstel wat is ingediend door het P.v.d.A.-raadslid H. Uitterhoeve. Hij wilde met zijn initiatief bereiken dat de dorpen mooier, schoner, veiliger en groener worden en dat er meer sociale contacten tot stand komen of worden verbeterd.
De affiches en folders worden in ruime mate verspreid onder verenigingen, organisaties en andere belangstellenden. In de folder staat ook een stappenplan om een idee om te zetten in actie.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.