Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 25 januari 2000

Commissie bezwaar- en beroepschriften constateert gebreken.

In haar eerste jaarverslag constateert de door de gemeente ingestelde commissie bezwaar- en beroepschriften dat het vaak aan de onderbouwing van beslissingen van het Borsels gemeentebestuur schort. De commissie, onder voorzitterschap van P.L. de Feijter, bestaat uit onafhankelijke externe leden, die gemeentelijke besluiten toetst. Vooral op het gebied van de ruimtelijke ordening meldt de commissie vele tekortkomingen in de besluitvorming. Van de twintig bezwaarschriften op dat gebied werden er liefst twaalf gegrond verklaard. Vier werden niet-ontvankelijk verklaard en slechts vier kregen het stempel ongegrond. Het juridische draagvlak is vaak te smal, aldus de commissie, die vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de Algemene wet bestuursrecht. Burgemeester Mandos trekt zich de kritiek aan en verklaarde dat de kritiekpunten positief zullen worden opgepakt om tot verbetering te komen. Hij verklaarde dat de opvallend negatieve score van ruimtelijke ordening vooral te wijten was aan organisatorische problemen, die momenteel worden aangepakt.
De commissie bracht in het eerste jaar 56 adviezen uit over in totaal 196 bezwaarschriften. In 18 gevallen achtte zij het bezwaar gegrond, in 29 gevallen ongegrond en 9 zaken bleken niet-ontvankelijk te zijn. Tegen de integratie met de gemeente van de taken van het BOS (Borsels Orgaan voor Samenwerkingsopbouw) en de SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Borsele) werden een record aantal van 133 bezwaarschriften ingediend.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.