Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 14 januari 2000

Ethici pleiten voor verplaatsing COVRA.

COVRA te Borssele in aanbouwHet buitendijks opslaan van kernafval, zoals zal gaan gebeuren bij de COVRA in Borssele, is ethisch onverantwoord. Dit stellen de onderzoekers H. Damveld en R. van den Berg in hun rapport "Kernafval en Kernethiek". Zij hebben in opdracht van de door de regering ingestelde Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) onderzoek gedaan naar de ethische problemen van kernafval voor de komende 300 jaar.
Zij pleiten dan ook voor verplaatsing van de COVRA naar een binnendijkse locatie. Een buitendijkse locatie zou met het oog op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande zeespiegelrijzing, onverantwoord zijn. Temeer daar het afval volgens hen zeker niet -ook niet zoals nu gepland na 100 jaar- ondergronds opgeslagen kan worden. Bij ondergrondse opslag is er totaal geen controle meer mogelijk.
De bovengrondse opslag geldt dus niet voor een termijn van de geplande 100 jaar, waar men bij COVRA rekening mee houdt, maar voor 300 jaar. Medio dit jaar brengt de commissie het advies uit aan de regering.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.